مراسم پرفیض دعای کمیل هیئت رزمندگان اسلام قم

قرائت دعا توسط حاج رضا ایزدی