هیئت

اطلاعیه مراسم آیت الله شهید سعیدی 

 

مراسم سالگرد شهید آیت الله سید محمد رضا سعیدی ، دوشنبه 20 خرداد 92 در کنار مزار شهید ، قبرستان وادی السلام قم ساعت 19 

از کلیه علمای اعلام  و مردم شهید پرور قم دعوت میشود در این مراسم شرکت نمایند .

خانواده محترم شهید

هیئت رزمندگان اسلام قم