.
جمعه 23 آذر 1397.
امروز:

 دانلود صوت مراسم شب های دهه اول محرم 97

هیئت رزمندگان اسلام قم

 

 شب اول   شب دوم   شب سوم   شب چهارم   شب پنجم   شب ششم

شب هفتم   شب هشتم  شب تاسوعا   شب عاشورا   شب یازدهم

 شهید مهدی زین الدینچند تا از بچه ها، کنار آب جمع شده بودند ، یکیشان برای تفریح ، تیر اندازی می کرد توی آب. زین الدین سر رسید و گفت :” این تیرها بیت الماله. حرومش نکنین .”جواب داد:”به شما چه؟” وبا دست هلش داد. شهید زین الدین که رفت ، صادقی آمد و پرسید چی شده؟ بعد گفت : میدونی چه کسی را هل دادی اخوی؟ دویده بود دنبالش برای عذرخواهی که جوابش داد بود:” مهم نیس.من فقط امر به معروف کردم.گوش کردن و نکردنش با خودته.”


- چند تا از بچه ها، کنار آب جمع شده بودند ، یکیشان برای تفریح ، تیر اندازی می کرد توی آب. زین الدین سر رسید و گفت :” این تیرها بیت الماله. حرومش نکنین .”جواب داد:”به شما چه؟” وبا دست هلش داد. شهید زین الدین که رفت ، صادقی آمد و پرسید چی شده؟ بعد گفت : میدونی چه کسی را هل دادی اخوی؟ دویده بود دنبالش برای عذرخواهی که جوابش داد بود:” مهم نیس.من فقط امر به معروف کردم.گوش کردن و نکردنش با خودته.”
- سرتا سر جزیره را دود انفجار گرفته بود. چشم چشم را نمی دید.به یک سنگر رسیدیم. جلویش پر بود از آذوقه. پرسیدیم:” اینها چیه؟”  گفتند هیچ کس نمی تونه آذوقه ببره جلو. به ده متری نرسیده میزننش. شهید زین الدین پشت موتورو جعفری هم ترکش رسیدند. چندتا بسته آذوقه برداشتند و رفتند جلو. شب نشده ، دیگر چیزی باقی نمانده بود.
- نزدیک عملیات بود. می دونستم دختردار شده. یک روز دیدم پاکت نامه از جیبش زده بیرون. گفتم این چیه؟ گفت:”عکس دخترمه.”گفتم ببینمش. گفت:” خودم هنوز ندیدمش.” گفتم چرا؟گفت:” الان وقت علیاته . می ترسم مهر پدر و فرزندی کار دستم بده . باشه بعد.”
- هفت صبح ، بیسیم زدند دو نفر تو جاده بانه سردشت ، به کمین گروهکها خورده اند ، برید ببینید کی هستند و بیاوریدشان عقب . رسیدیم ، دیدیم پشت ماشین افتاده اند . به هر دوشان تیر خلاص زده بودند. اول نشناختیم. توی ماشین را که گشتیم ، کالک عملیاتی و یک سر رسید پیدا کردیم . اسم فرمانده گردانها و جزییات عملیات را توش نوشته بودند. بی سیم زدیم عقب . قضیه را گفتیم . دستور دادند باز هم بگردیم . وقتی قبض خمسش را توی داشبور ماشین پیدا کردیم ، فهمیدیم خود شهید زین الدین است.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد

 

 

 

حدیث

حضرت علی علیه السلام اَلْخَيْرُ لا يَفْنى؛ كار خير هرگز فانى نمى شود. شرح غررالحكم: ج 1، ص 229

حدیث

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند:

ان السعید، کل السعید، حق السعید من أحب علیا فی حیاته و بعد موته؛ همانا سعادتمند(به معنای) کامل و حقیقی کسی است که امام علی(ع) را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد.

(مجمع‌ الزوائد علامه‌ هیثمى‌ ، ج‌ 9 ، ص‌ 132)