.
پنجشنبه 16 مرداد 1399.
امروز:

من در اينجا از همة فرزندان عزيزم در جبهه‌هاي آتش و خون كه از اول جنگ تا امروز به نحوي در ارتباط با جنگ تلاش و كوشش نموده‌اند، تشكر و قدرداني مي‌كنم و همة ملت ايران را به هوشياري و صبر و مقاومت دعوت مي‌كنم. در آينده ممكن است افرادي آگاهانه يا از روي ناآگاهي در ميان مردم اين مسئله را مطرح نمايند كه ثمرة خون‌ها و شهادت‌ها و ايثارها چه شد! اينها يقيناً از عوالم غيب و از فلسفة شهادت بي‌خبرند و نمي‌دانند كسي كه فقط براي رضاي خدا به جهاد رفته است و سر در طبق اخلاص و بندگي نهاده است، حوادث زمان به جاودانگي و بقا و جايگاه رفيع آن لطمه‌اي وارد نمي‌سازد. و ما براي درك كامل ارزش و راه شهيدانمان فاصلة طولاني را بايد بپيماييم و در گذر زمان و تاريخ انقلاب و آيندگان آن را جست‌وجو نماييم.

من در اينجا از همة فرزندان عزيزم در جبهه‌هاي آتش و خون كه از اول جنگ تا امروز به نحوي در ارتباط با جنگ تلاش و كوشش نموده‌اند، تشكر و قدرداني مي‌كنم و همة ملت ايران را به هوشياري و صبر و مقاومت دعوت مي‌كنم. در آينده ممكن است افرادي آگاهانه يا از روي ناآگاهي در ميان مردم اين مسئله را مطرح نمايند كه ثمرة خون‌ها و شهادت‌ها و ايثارها چه شد! اينها يقيناً از عوالم غيب و از فلسفة شهادت بي‌خبرند و نمي‌دانند كسي كه فقط براي رضاي خدا به جهاد رفته است و سر در طبق اخلاص و بندگي نهاده است، حوادث زمان به جاودانگي و بقا و جايگاه رفيع آن لطمه‌اي وارد نمي‌سازد. و ما براي درك كامل ارزش و راه شهيدانمان فاصلة طولاني را بايد بپيماييم و در گذر زمان و تاريخ انقلاب و آيندگان آن را جست‌وجو نماييم. مسلّم خون شهيدان، انقلاب و اسلام را بيمه كرده است؛ خون شهيدان براي ابد درس مقاومت به جهانيان داده است و خدا مي‌داند كه راه و رسم شهادت كورشدني نيست و اين ملت‌ها و آيندگان هستند كه به راه شهيدان اقتدا خواهند نمود. و همين تربت پاك شهيدان است كه تا قيامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفاي آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان كه با شهادت رفتند! خوشا به حال آنان كه در اين قافلة نور، جان و سر باختند! خوشا به حال آنهايي كه اين گوهرها را در دامن خود پروراندند!
امام خميني(ره)، پيام به مناسبت سالگرد كشتار خونين در مكه و پذيرش قطعنامه 598 ـ بيست‌ونهم تيرماه 1367

سنگر انفرادي
شهيد محمد صادق خوشنويس
محبوب من! وقتي به تو فكر مي‌كنم شور و شوق سراسر وجوم را فرا مي‌گيرد، شعلة وصل و حضور در وجودم زبانه مي‌كشد و وقتي به خود مي‌انديشم و عمر بر باد رفته‌ام را كه در غفلت و بندگي غير تو بوده مي‌نگرم، شرمسار و سرافكنده مي‌شوم، اما با اين همه تو دستم را گرفتي و هدايت كردي...
اي خالق رئوف! تو را سپاس بي‌حد كه مرا به راه راست هدايت كردي و مرا در جمع بهترين مخلوقات خود، در بهترين زمان و مكان قرار دادي.
شهادت را نه براي فرار از مسئوليت اجتماعي، و نه براي راحتي شخصي مي‌خواهم؛ بلكه از آنجا كه شهادت در رأس قلة كمالات است و بدون كسب كمالات، شهادت ميسر نمي‌شود، من با تقاضاي شهادت در حقيقت از خدا مي‌خواهم كه وجودم، سراسر خدايي شود و با كشته شدنم در راه دين اسلام، خود او بر ايمان و صداقت و پايمردي‌ام، و در راه دين بودنم، و بر عشق پاكم بر او، مهر قبولي زند.

حدیث

امام حسن (سلام الله علیه) : مَن عَرَفَ اللَّهَ أحَبَّهُ. هر كس خدا را بشناسد، دوستش بدارد. دوستی در قرآن وحدیث: ص414 – ح 963

حدیث

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند:

ان السعید، کل السعید، حق السعید من أحب علیا فی حیاته و بعد موته؛ همانا سعادتمند(به معنای) کامل و حقیقی کسی است که امام علی(ع) را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد.

(مجمع‌ الزوائد علامه‌ هیثمى‌ ، ج‌ 9 ، ص‌ 132)